03-06-2023

Informacje bieżące

 

20 stopni do oszczędności - sposoby na ograniczenie zużycia ciepła czytaj tutaj 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychpełna treść klauzuli

Osobą pełniącą funkcję Inspektora ochrony danych w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest pan Krzysztof Pakuła, kontakt : tel. 570 790 302, e-mail: sekretariat@ksmkonin.pl 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
APEL DO WŁAŚCICIELI LOKALI I MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW

"NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO KANALIZACJI" - pełna treść apelu

____________________________________________________________________________________________________________
  KOMUNIKAT
W związku z dochodzącymi do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej licznymi sygnałami o firmach oferujących wymianę grzejników, przypominamy że wymiana grzejników na instalacji c.o. w naszych budynkach i przez nas zarządzanych, może być wykonana tylko za zgodą Działu Technicznego Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koninie. 
Uwzględniając powyższe, ostrzegamy przed firmami, które sugerują, że działają z polecenia Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
  _____________________________________________________________________________________________________________ 
KOMUNIKAT w sprawie przeciekających spłuczek - tutaj

___________________________________________________________________________________________________________________
Niniejszym informujemy, że w związku z zakończeniem lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r., Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie przysłał list polustracyjny. Treść przedmiotowego listu tutaj
 
   
INFORMACJA
 
W związku z pojawiającymi się informacjami nt. partycypacji Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kosztach wymian wewnątrz lokali, w szczególności drzwi zewnętrznych do mieszkań, urządzeń kuchennych, niniejszym wyjaśniamy, że Spółdzielnia nie zawierała żadnych porozumień czy też umów z osobami (firmami) zajmującymi się tego rodzaju wymianami, a tym bardziej w zakresie wspófinansowania przez Spółdzielnię w kosztach przedmiotowych wymian.
 
___________________________________________________________________________________________  

INFORMACJA O PODZIELNIKACH KOSZTÓW OGRZEWANIA

___________________________________________________________________________________________________

 

Realizując przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyodrębniono 98 nieruchomości jednobudynkowych.

Każda nieruchomość posiada swój Samorząd Mieszkańców Budynków, który jest organem Spółdzielni i został powołany w miejsce dotychczasowych 2 Rad Osiedli.

Sposób powoływania oraz zakres działania, uprawnienia i inne sprawy organizacyjne dotyczące tego organu prezentowane są w menu poziomym pod pozycją - Władze.

___________________________________________________________________________________________________

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa wykupiła grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami oraz terenami przyległymi do tych budynków.

Chętni do przeniesienia praw spółdzielczych na pełną własność otrzymają udział we własności gruntu, a nie udział w wieczystym użytkowaniu.

Bliższych informacji udzielają pracownicy działu członkowsko-mieszkaniowego pok. nr 1 lub 2.

___________________________________________________________________________________________________