03-06-2023

Sprawozdania

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU 

Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok  

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2022 rok 

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok 

Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok 

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2021 rok 

Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok     

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2020 rok 

Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok 

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok  

Projekty uchwał głosowanych na piśmie Walnego Zgromadzenia 2020 rok 

Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok  

Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2 

Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok 

załącznik nr 1

załącznik nr 2 

Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok      

Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok    

Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok         

Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2011 rok  

Sprawozdanie Zarządu za 2010 rok  

Sprawozdanie Zarządu za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2008 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2007 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2006 rok 

 SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok  

Sprawozdanie Rada Nadzorczej za 2017 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok