02-06-2023

Przetargi na lokale i roboty

Wprowadzenie do informacji o przetargach:

1. Spółdzielnia stosownie do postanowień Statutu o gospodarowaniu wolnymi lokalami może ogłosić przetarg na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, który został odzyskany przez Spółdzielnie i jest wolny w sensie prawnym.

Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego określa regulamin ustalony przez Radę Nadzorczą.