20-01-2020

Przetargi na lokale i roboty

Wprowadzenie do informacji o przetargach:

1. Spółdzielnia stosownie do postanowień Statutu o gospodarowaniu wolnymi lokalami może ogłosić przetarg na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, który został odzyskany przez Spółdzielnie i jest wolny w sensie prawnym.

Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego określa regulamin ustalony przez Radę Nadzorczą.

2. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe oraz garaże.

Ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego może być dokonane w drodze przetargu lub negocjacji.